Обработка на компоненти на инструментална екипировка

  • Tooling Components Machining

    Обработка на компоненти на инструментална екипировка

    Програмираме един цялостен набор от инструменти или обработка на единични части според CAD чертежа на клиента; За един комплект инструменти, процесът е механична обработка, пълна проверка, монтаж, зацапване, опаковане, експедиране; За единични части процесът е обработка, пълна проверка, опаковане, експедиране